ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
สถานการณ์แพร่ระบาดมีความรุนแรง ต่อเนื่อง การติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียน สามารถทำได้โดยผ่าน ทางออนไลน์ เช่น ทางโทรศัพท์ สายด่วน 1567 หรือที่หมายเลข 056 803604 ผ่านเวปไซต์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ หัวข้อ รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งจะทำให้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ได้แจ้งข้อมูล และติดตามการแก้ไขปัญหา ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ที่สำนักงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรืออำเภอ

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image