ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
 
 
 
 

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

ตามพระราชบัญญัติแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2518 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2518  ข้อ 2 กำหนดการแบ่งส่วนราชการในกรมประชาสัมพันธ์ให้มีราชการส่วนภูมิภาค คือ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ซึ่งพร้อมดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 เป็นต้นมา  เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2528 

ที่ตั้ง สำนักงาน  ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 1  ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  60000

โทรศัพท์  056 803553-4  

     

 

 สีกรมประชาสัมพันธ์

ใช้สีม่วง ซึ่งถือกันว่าเป็นสีของงานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

 

Link banner

 

Copy code นี้ไปลงในเว็บไซต์ของท่าน

 <a href="http://www.prd.go.th" target="_blank"><img src="http://www.prd.go.th/images/prd_banner01.jpg" border="0" alt="กรมประชาสัมพันธ์"

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar