?จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564

?จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564

?วันนี้ (15 กันยายน 2564) เวลา 16.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ณ หนองน้ำทรง (บริเวณหน้าวัดน้ำทรง) ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

?ด้วยในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 500,000 ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลานิล ปลายี่สก กบ และกุ้งก้ามกราม ณ หนองน้ำทรงครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1,2,3 และ 10 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อระลึกถึงความสำคัญของการประมงไทย และให้กำลังใจแก่ชาวประมง ผู้ประกอบอาชีพสุจริตที่ต้องเสี่ยงภัยในทะเล นำทรัพยากรขึ้นมาเป็นอาหารของปวงชนและพัฒนาประเทศ ขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมิให้สูญพันธุ์ เสริมสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่

เผยแพร่ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :