?กาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ส่งมอบบ้านโครงการกาชาดห่วงใยสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส พื้นที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

?กาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ส่งมอบบ้านโครงการกาชาดห่วงใยสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส พื้นที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

?วันนี้ (15 กันยายน 2564) เวลา 15.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดห่วงใยสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสประจำปี 2564 โดยมี นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ พื้นที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

?ในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบบ้านตามโครงการ ฯ แก่ นางเฉลียว ปลายดี อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน สภาพที่อยู่อาศัยเดิมเป็นบ้านไม้สองชั้น ยกใต้ถุนสูง ผนังบ้านล้อมรอบด้วยสังกะสีเก่า ผุพังไปทั้งหลัง บางด้านก็ไม่มีผนังปีด โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแชมบ้าน เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

?ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอและส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ ผู้ยากไร้ อีกด้วย

เผยแพร่ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :