#เริ่มแล้วตัดแต้มใบขับขี่ 🚗 🚙สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเกณฑ์การ "ตัดแต้มใบขับขี่" เป็นระบบคะแนนความประพฤติในการขับรถ เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร เป้าหมายเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 9 ม.ค. 2566

🏍 🛻สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเกณฑ์การ "ตัดแต้มใบขับขี่" เป็นระบบคะแนนความประพฤติในการขับรถ เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร เป้าหมายเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 9 ม.ค. 2566

.

🏍 🛻โดยกำหนดให้ผู้มีใบอนุญาตขับขี่ทุกคนมีคะแนนความประพฤติ 12 คะแนน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้รับใบอนุญาตขับขี่กี่ชนิดก็ตาม หากทำผิดตามกฎจราจรในข้อหาที่ระบุไว้จะถูกตัดคะแนนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

.

โดยแบ่งเป็นการหักคะแนนแบบ "ตัดคะแนนทันทีที่ทำผิด" และ "ตัดคะแนนเมื่อไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่ง"

แบบที่ 1 "ตัดคะแนนทันทีที่ทำผิด"

.

🏍 🛻ตัด 1 คะแนน

- ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ

- ไม่สวมหมวกนิรภัย

- ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย

- ขับรถเร็วเกินกำหนด

- ขับรถบนทางเท้า

- ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย

- ไม่หลบรถฉุกเฉิน

- ขับรถโดยประมาท น่าหวาดเสียว

- ขับรถไม่ติดป้ายทะเบียน หรือเปลี่ยนแปลง ปิดบัง

- ไม่ติดป้ายภาษี

.

🏍 🛻ตัด 2 คะแนน

- ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

- ขับรถย้อนศร

- ขับรถระหว่างโดนพักใช้ หรือเพิกถอนใบขับขี่

.

🏍 🛻ตัด 3 คะแนน

- ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ

- ขับรถผิดวิสัยคนขับรถธรรมดา

- ขับรถชนแล้วหนี

.

🏍 🛻ตัด 4 คะแนน

- เมาแล้วขับ

- ขับรถในขณะเสพยาเสพติด

- แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต

- ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น

แบบที่ 2 "ตัดคะแนนเมื่อไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่ง" ค้างชำระ 1 ใบสั่ง ตัด 1 คะแนน

- ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในทาง

- จอดในที่ห้ามจอด

- ไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถ

- ขับรถไม่ชิดซ้าย

.

หากผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ หรือห้ามขับรถทุกประเภทเป็นเวลา 90 วัน โดยมีหนังสือแจ้งคำสั่ง หากฝ่าฝืนขับรถในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

.

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคะแนนใบสั่งได้ที่เว็บไซต์ E-Ticket PTM หรือแอปพลิเคชันขับดี (KHUB DEE) และสามารถชำระค่าปรับได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตัง

---------------------------------------

เครดิต : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar