?? ผู้สูงอายุและผู้พิการรายเดิมที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพไว้แล้ว ไม่ต้องเดินทางมาแสดงสถานะการมีชีวิตอยู่??

?? ผู้สูงอายุและผู้พิการรายเดิมที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพไว้แล้ว ไม่ต้องเดินทางมาแสดงสถานะการมีชีวิตอยู่??

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการต่อไป

??สำหรับผู้สูงอายุรายใหม่(ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)และผู้พิการรายใหม่ ที่มีความประสงค์ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพรายใหม่ สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

??สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 056-219555 ต่อ 3703

ข้อมูล : เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่ : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์คะแนนโหวต :