📌ผวจ.นครสวรรค์ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน แก่หน่วนงานสังกัดกระทรวงทรัพย์ฯ ในจังหวัดนครสวรรค์

📌🟢(25 มกราคม 2565)  เวลา 09.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อาทิ

-สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

-สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ นครสวรรค์

- สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔ นครสวรรค์

- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๒ สุพรรณบุรี

- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ สระบุรี

-สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์

-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับฟังแนวทาง พร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติ และแผนงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

 และที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับฟังแนวทาง พร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติ และแผนงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

เผยแพร่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :