📌จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณเนื้อสุกร และเนื้อสัตว์ ในห้องเย็น เพื่อป้องกันการกักตุนสินค้า

( 24 มกราคม 2565) เวลา 09.00 น. นาวสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ปศุสัตว์เขต 6 ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ ปศุสัตว์อำเภอเมือง และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ตรวจสอบปริมาณเนื้อสุกร และเนื้อสัตว์ เพื่อตรวจสอบและป้องกันการกักตุนสินค้า ในห้องเย็นพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บ.ซีเอ็ม ฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 71 หมู่11 ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ความจุที่เก็บได้สูงสุด 70 ตัน และเฮียเกี้ย เลขที่ 10 ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ความจุที่เก็บได้สูงสุด 1.5 ตัน จากการตรวจสอบพอว่า การเคลื่อนย้ายซากสุกรพบว่าเป็นไปอย่างถูกต้องและมีเอกสารครบถ้วน ไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และมีการแจ้งต่อกรมการค้าภายในเมื่อมีการจัดเก็บตามปริมาณที่กำหนด

📍หากประชาชนพบเห็นการกักตุน หรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

เผยแพร่ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :