🔴ผู้ว่าฯนครสวรรค์ ลงพื้นที่สำรวจตลาดสด ติดตามราคาในการจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกำกับดูแลคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน

https://www.facebook.com/manoch.prd/videos/667576857600865คะแนนโหวต :