? เปิดไทม์ไลน์ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน อายุ 12 - 18 ปี เริ่มฉีด ต.ค. 64

? เปิดไทม์ไลน์ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน อายุ 12 - 18 ปี เริ่มฉีด ต.ค. 64

-------------------------

? กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ระบุการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) 2 เข็ม ให้แก่กลุ่มผู้ที่มีอายุ 12 -18 ปี ครอบคลุมนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ม.1 - ม.6/ ปวช./ ปวส. หรือเทียบเท่า โดยจะเริ่มฉีดให้กับนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัดก่อน และจะขยายการฉีดวัคซีนให้นักเรียนนักศึกษาทุกคน ทุกสังกัด จำนวนกว่า 4,500,000 คนทั่วประเทศ

.

✅ วันที่ 10 - 17 ก.ย. 64 : โรงเรียน/สถานศึกษาจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน

✅ วันที่ 17 - 22 ก.ย. 64 : โรงเรียน/สถานศึกษา ทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลผู้ปกครอง

✅ วันที่ 21 - 24 ก.ย. 64 : โรงเรียน/สถานศึกษา เชิญผู้ปกครองลงนามยินยอม ให้นักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์

✅ วันที่ 25 ก.ย. 64 : โรงเรียน/สถานศึกษา นำส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนที่จะรับไฟเซอร์ส่ง ศธจ.

✅ วันที่ 28 - 30 ก.ย. 64 : ศธจ. วางแผนและกำหนดการฉีดวัคซีนรายโรงเรียน

วันที่ 1 ต.ค. 64 : โรงเรียน/สถานศึกษา รับทราบกำหนดการฉีดวัคซีนและจัดเตรียมสถานที่

✅ วันที่ 4 ต.ค. 64 : เริ่มการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :