?จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

?จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

?วันนี้ (16 กันยายน 2564) เวลา 14.00 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

?ในการประชุมเพื่อพิจารณา เห็นชอบสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค และการออกหนังสือเรียก เห็นชอบแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

?ทั้งนี้ การประชุม ฯ เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

เผยแพร่ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :