?จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ในการติดตาม และเรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม

(14 กันยายน 2564) เวลา 14.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ในการติดตาม และเรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านระบบประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ

?โดยการประชุม ได้รายงานภาพรวมการคาดการณ์ และแนวโน้มสภาพอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภาพรวมแนวทางการบริหารจัดการน้ำ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน ได้แก่ ด้านการบรรเทาสาธารณภัย ด้านสิ่งสาธารณูปโภค ด้านการคมนาคม และการจราจรด้านการสร้างการรับรู้

?ทั้งนี้ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เตรียมรับมือ พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดำเนินไปอย่างเป็นระบบ และสามารถให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ พร้อมสร้างการรับรู้ทุกช่องทาง ให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เผยแพร่ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :