นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท สั่งทุกฝ่ายเตรียมแผนเผชิญเหตุทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลังประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตรวจสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท ว่า วันนี้มารับฟังคำชี้แจงสถานการณ์น้ำจาก สนทช. ในภาพรวมทั้งประเทศ คำชี้แจงจากกรมชลประทาน กรมฝนหลวง รวมทั้งความคิดเห็นต่างๆ ของ ส.ส.ในพื้นที่ ให้รับทราบว่ารัฐบาลมีความห่วงใยอย่างไร เพราะทุกคนเป็นตัวแทนของประชาชน ไม่มีการแบ่งแยกใครทั้งสิ้น รัฐบาลต้องดูแลคนทั้งประเทศอยู่แล้ว ได้รับทราบสถานการณ์น้ำแล้ว น้ำจากภาคเหนือตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง ต้องมีการตัดยอดน้ำออกทางฝั่งตะวันตก และตะวันออก ก่อนที่จะถึงเขื่อนเจ้าพระยา ปริมาณน้ำจะลดลง และมาวันนี้ทราบว่ามีการระบายน้ำลดลง สูงสุดไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพราะจะทำให้ไปท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ และยังได้เน้นย้ำเรื่องของการกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำ วันนี้ฝากความห่วงใยไปยังประชาชนทุกคน ซึ่งแม้ว่าไม่ได้พูดคุยกันแบบใกล้ชิด เพราะสถานการณ์โควิด-19 เน้น DMHTT การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ

        รัฐบาลมีการเตรียมการรับมือฤดูฝน และได้เตรียมการถึงหน้าแล้งด้วย เป็นแผนเผชิญเหตุ ซึ่งทุกคนมีบทเรียนมาแล้ว ในการระบายน้ำเมื่อปี 2554 ส่วนปี 2563 ก็อีกเรื่องหนึ่งปริมาณน้ำฝนมากพายุเข้าก็เรื่องธรรมดา พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีความเสี่ยง ซึ่งหากปริมาณน้ำตรงนี้มากก็จะไปท่วมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในวันนี้ต้องมีการเตรียมพื้นที่สำรองกักเก็บน้ำ ทั้งธรรมชาติและที่สร้างไว้ ขณะเดียวกันต้องมีการเตรียมแผนในกรณีที่มีการชำรุด ในพื้นที่จำเป็นให้ประสานกับกระทรวงกลาโหมใช้เฮลิคอปเตอร์ ในการทิ้งตะกร้า หินทิ้งลงมาเพื่อให้กันน้ำได้ชั่วคราวก่อนที่จะเกิดการท่วมรุนแรง 

 คะแนนโหวต :