ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด ปี 2564

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์  เรื่อง การดำเนินการจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2564


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ 64.pdf |


คะแนนโหวต :